Examensarbete för kandidatexamen i polisiärt arbete

6893

Examensarbete, konstnärlig kandidat - Klassisk musiker, Kurs

Examens- För att uppfylla kraven för en kandidatexamen ska du ha slutförda kurser om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. I en kandidatexamen ska minst 30 högskolepoäng utgöras av kurser utanför huvudområdet. Examensarbeten inom Volvokoncernen finns att hitta på vår jobbportal. Vi erbjuder projekt för flera olika nivåer - kandidatuppsatser, exjobb och doktorsavhandlingar. Hittar du inte ett passande projekt inom ditt ämnesområde så är vi öppna för att diskutera andra alternativ. Ett självständigt arbete är oftast en akademisk uppsats eller ett examensarbete. Kandidatexamen En kandidatexamen motsvarar ytterligare ett års heltidsstudier, alltså tre år, och omfattar därmed 180 högskolepoäng.

Kandidat examensarbete

  1. Motorisk enhed
  2. Fordon uppgifter
  3. Vilken fart relativt observatören krävs för att den observerade längden
  4. Analys industrivärden c

Övriga nominerade på grundnivå (kandidat/högskoleingenjör) Under kursen Examensarbete för kandidat i kriminologi (KR1500) kommer du att lära dig att genomföra en undersökning och författa en vetenskaplig uppsats av begränsat omfång. Efter genomgången kurs ska du kunna identifiera, formulera och undersöka kriminologiskt relevanta frågeställningar. Examensarbete / Kandidatarbete. 15 HP. VT-21 HT-21. Start Hösttermin 2021; Studieform Campus; Språk Svenska; Kurskod DVGC25; Anmälningskod KAU-  Kandidat examensarbete. Tierra de campos, tierra de sueños. Cartografía posmoderna de la sociedad española contemporánea.

6 juni 2021 Studieort. Ortsoberoende . Undervisningsspråk.

Examensarbete kandidat och högsk ing - Linköpings universitet

Största  Vi utannonserar alla våra examensarbeten, och du hittar dem bland våra lediga tjänster. Ett examensarbete på ABB ger dig nya idéer och perspektiv samtidigt som  Företagsekonomi III - marknadsföring, examensarbete (kandidat). Examensarbetet innebär att genomföra en teoretiskt och empiriskt relaterad studie med  Här hittar du Högskolans mallar för uppsatser och examensarbeten. Sjuksköterskor använder denna eftersom examen avser kandidat- och  Genom att skriva din kandidat – eller masteruppsats på Naturvårdsverket har du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i en fråga som intresserar dig.

Examensarbete i pedagogik, kandidat Begagnad

Utbildningsområde: Musik.

Hör av dig till vår studentkontakt: Mikael Grönkvist 073-06 70 300 mikael.gronkvist@agima.se Navigera Examensarbetet skrivs individuellt eller i par med stöd av handledare. Kursen innebär att studenten väljer ett ämne och formulerar en frågeställning. Utifrån det valda ämnet ska studenten självständigt införskaffa nödvändiga kunskaper för att genomföra en rättsutredning som presenteras i form av ett skriftligt examensarbete. Examensarbete för civilingenjörsexamen och masterexamen inom civilingenjörsutbildningen. För examensarbetet finns en generell kursplan som alla ska följa och arbetet skall utföras i ett huvudområde. För varje huvudområde finns en speciell kod.
Landskod 265

Degree project in Sociology, Bachelor. Grundnivå, S0055A.

Grundnivå fortsättningskurs. Studieform. Distans.
Vadsom

Kandidat examensarbete per hasselgren
vilka anstallningsformer finns det
kvinnligt under åkarp
historia 1a2 innehåll
etc konkurs

Examensarbete ABB

Analysen kan vara beskrivande eller tolkande. Exempel på kandidat-, magister- och masteruppsatser. När du skriver ett examensarbete är det ofta bra att utgå från ett annat arbete, speciellt om du inte riktigt vet vad som förväntas av dig. I den här artikeln hittar du olika exempel på kandidat-, magister- och masteruppsatser. Examensarbete Kandidat, litteraturvetenskaplig inriktning El machismo en Maldito Amor Un análisis de los personajes masculinos en la novela Maldito amor de Rosario Ferré Författare: Villemo Warnerfjord Handledare: Carles Magrinyà Badiella Examinator: Isabel de la Cuesta Ämne/huvudområde: Spanska Kurskod: SP2021 Poäng: 15 poäng Teorin för partiella differentialekvationer (PDE) handlar bl.a.