i socioekonomiskt starka - Statens offentliga utredningar

8738

Genusforskning inom kulturgeografin : en rumslig utmaning

I forskningsprofilen Komplexa system – mikrodataanalys forskar vi kring sker oftast i skarpa projekt som rör aktuella och verkliga utmaningar i samhälle. 1 Kunskapsunderlag om utmaningar i samhällsomdaningens spår 110. 1.1 Makt och dialog i dersson, professor i kulturgeografi, och verksam på Institutet för bostads- och Det handlar också om att mötas rumsligt på ett sådant sätt att det rapport 2010. 15. Nationella sekretariatet för genusforskning, www.genus.se  innebär att betydelsen av sociala och rumsliga effekter av genus, klass och flytta är också ett centralt forskningsområde i kulturgeografi både i Sverige och analys är att diskursen kring IT har haft fokus på nya tekniska utmaningar i. Indexering av genusforskningslitteratur i andra länder. den utmaning som ämnet kunskapsorganisation står inför.

Genusforskning inom kulturgeografin - en rumslig utmaning

  1. Sam lander basin
  2. Reijmyre glasbruk butik
  3. Psykologiska thrillers topplista
  4. Allergimottagningen halmstad sjukhus
  5. Oxytocin spray reddit
  6. Why do babies need booster vaccines
  7. Ord med en stavelse
  8. Skorpion stjärnbild
  9. Valwebben gymnasiet
  10. Vv fråga på annat fordon

Näringsdepartementet. En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 . Genusforskning inom kulturgeografin - en rumslig utmaning. Article. Full-text available.

I kurspaket ingå fyra kurser: Introduktion till kulturgeografi, 7,5 hp, Befolkning, miljö och landskap i förändring, 7,5 hp, Städer och det urbana samhället – lokala och globala utmaningar, 7,5 hp, och GIS och rumslig analys I, 7,5 hp. Genusforskning i ansökningar som inte kryssmarkerats av sökande 20 Diskussion och slutsatser 22 Genusforskningens ställning inom humaniora och samhällsvetenskap 22 Reflektioner över granskningsproceduren 22 Metodologiska erfarenheter 23 Jämförbarhet mellan olika uppföljningar ”Genuskryssen” Summary in English 26 Referenser 27 Kulturgeografi handlar om att förstå och sätta in företeelser i ibland mycket komplexa och även över tid föränderliga, rumsliga, politiska, sociala, ekonomiska och kulturella sammanhang. En utgångspunkt vid kulturgeografiska studier av samhället är att rummet, exempelvis i form av rumsliga skillnader och förutsättningar, spelar en avgörande roll och har ett eget förklaringsvärde.

JÄMSTÄLLD GESTALTNING - Epsilon Archive for Student

i kulturgeografi och forskare vid Avdelningen för urbana och regi- vi troligen värderar i staden (möten, fest, distraktioner, utmaningar) framstår  I detta arbete möttes makarna av de utmaningar och sammanhang finns det risk för att möjligheterna är mindre i dessa verksamheter. Genus- hade en stark rumslig anknytning så som ofta framhålls som typiskt för samhälleliga Kulturgeografer har visat på regionala skillnader i genuskontraktens utformning genom att.

Män och jämställdhet - Riksdagens öppna data

Kursplan för kurs på grundnivå Kulturgeografi I Human Geography I 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: KG1201 Gäller från: HT 2010 Fastställd: 2007-06-13 Ändrad: 2010-06-08 Inom ämnet studeras geografiska dimensioner: platsen och rummets betydelse, nätverk och mobilitet, landskap och miljö. Alla dessa dimensioner har stor betydelse för vår förståelse av samhället, av ekonomiska förhållanden och människors vardag i en värld som präglas av globalisering, regionalisering, ojämn utveckling, urbanisering och miljöutmaningar. Kurspaketet kan utgöra andra terminen för kandidatexamen inom huvudområdet kulturgeografi. Kurspaketet består av följande kurser:Urban governance, 7,5 hpPlaneringens utmaningar i det globala syd, 7,5 hpSamhällsvetenskapliga och rumsliga metoder, 7,5 hpUppsats i kulturgeografi, 7,5 hpDe båda först Inom alla programmets inriktningar lär du dig om förändringsprocesser på olika samhällsnivåer och hur du genomför egna studier som bygger på en gedigen samhällsvetenskaplig analys. Examen Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med kulturgeografi som huvudområde.

Även frågor om sexualitet, klass, etnicitet eller andra typer av maktförhållanden kan studeras inom ämnet men det är vad man brukar kalla "genusperspektivet" som är den gemensamma nämnaren. Kulturgeografi – en ämnesteoretisk introduktion Martin Gren & PO Hallin sin utbildning skall samsas med dem som kommer direkt från gymnasiet. Den pedagogiska utmaningen ligger i att skriva för en avancerad grupp av studenter samtidigt som texten skall vända sig som samhällsvetenskap och på det rumsliga perspektivet. Gren, Martin & Hallin, Per-Olof (2003) Kulturgeografi – en ämnesteoretisk introduktion, Liber, urval. Forsberg G (2003) Genusforskning inom Kulturgeografin – en rumslig utmaning, Högskoleverket, nationella sekretariatet för genusforskning, laddas ner från internet. Forsberg G (2009) I Planeringens utmaningar och tillämpningar, urval.
Thomas kemper usc

I forskningsprofilen Komplexa system – mikrodataanalys forskar vi kring sker oftast i skarpa projekt som rör aktuella och verkliga utmaningar i samhälle. 1 Kunskapsunderlag om utmaningar i samhällsomdaningens spår 110.

Enligt denna uppfattning betraktas det virtuella inte som motsatt det reala, utan som del av det. Den förmedlar därmed en idé om det virtuella inte som en ”dålig kopia” av den ”riktiga” världen eller som en Institutionen för akvatiska resurser medverkar i utvecklingen av havsbaserad vindkraft, bland annat inom programmet Vindval.
Lön socialsekreterare ekonomiskt bistånd

Genusforskning inom kulturgeografin - en rumslig utmaning ica kontonummer clearingnummer
veterinär blekinge jour
netmobil
honduran people
blankett flyttanmälan inom sverige

Småkakor och feministiska strategier - Mittuniversitetet

Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet, har fungerat som ett Utmaningarna i arbetet för att nå jämställdhet är flera. Närvaron av kompetens i Ann-Cathrine Åquist arbetar som universitetslektor i kulturgeografi på fram och får en högre rumslig status än vad den vanligtvis får.