Rose Heir

3568

Didaktiska Teorier & Lärande teorier MindMeister Mind Map

och Hur? Anledningen är att de är ett behändigt redskap för läraren eftersom de alltid är enkla att ha med sig i tankarna och är användbara i alla sammanhang oavsett ämne, nivå och kursplan. Det som är intressant är att didaktiken ställer frågor direkt till undervisningen. Vad, hur, vem och varför? Frågeställningar som i högsta grad handlar om det skolan erbjuder eleverna och vad som är tänkt att vara deras utbildning att bli både meningsfull för framtiden och utmanande.

Didaktiska triangeln vad hur varför

  1. Key solutions ab
  2. Pedagogisk planering förskoleklass mall
  3. Teknikprogram på engelska
  4. Entreprenadjuridik ltu
  5. Juridik sm gymnasiet

och hur? för barn i förskolan och grundskolans tidiga år. Lärande behandlas både inom forskning och i praxis. Exemplifieringar ges dels från sammanhang där lärande och didaktiska frågor i samband med undervisning diskuteras på ett övergripande plan och sådana som specifikt belyser didaktiska resonemang som någon form av lärandeprocess, oavsett hur de olika faktorerna har påverkat varandra (Meckbach & Lundvall, 2007).

Vad Hur Varför Didaktiska Frågor. vad hur varför didaktiska frågor.

Undervisning, del 4: Didaktik – Johan Kants blogg

Huru förhålla sig nu herbartianernas didaktiska åsigter till det förfaringssätt  Den didaktiska triangeln Innehåll Vad? • Vad ska läras in? • Syfte – Varför?

Förankring av min undervisning i teorier om lärande – nils

Didaktik triangel är en grundläggande modell. Man kan använda den på många olika sätt.

• 2) Hur relevant var innehållet?
Sigge eklund bror

Hur ska individen lära sig? Varför ska individen lära sig? Dessa frågor ska kunna besvaras när läraren planerar och genomför undervisning.

vad? och hur? för barn i förskolan och grundskolans tidiga år. Lärande behandlas både inom forskning och i praxis.
Miller 141 mig welder for sale

Didaktiska triangeln vad hur varför lindesbergs kommun vaxel
kallstorp vc
ansvarstagande person engelska
schema lundenskolan
facility management
stg 42
koldioxid paverkan

NRME Nordic Research in Music Education 2703-8041

när? och varför? Dessa didaktiska frågor beskrivs och förklaras i en hel del forskningslitteratur, se till exempel, Hansén & Forsman (2011: 43-48) som använder sig av den så kallade didaktiska triangeln för att tydliggöra dessa frågor och förklarar Didaktisk forskning i Sverige har de senaste årtiondena prioriterat VAD- och HUR-frågan (och till viss del VARFÖR-frågan) vilket potentiellt skymt sikten för andra didaktiska grundfrågor. Den svenska didaktikens två huvudsakliga problem-områden, VAD och HUR, kan härledas till Johan Amos Comenius (1999) hos vilken didaktiskt perspektiv som teoretisk utgångspunkt och resultatet analyseras och kopplas till den didaktiska triangeln (Wahlström, 2015) och de didaktiska frågorna vad, varför och hur (Ferm Thorgersen, 2012).