NOU 2019: 5 - regjeringen.no

1562

1 Syfte 2 2 Inledning 3 3 Kort om de båda fallen 4 - SH DiVA

2 2019-04-21 Hovedregelen i offentleglova er offentlighet, men gjennom unntaket i offentleglova § 13 (1) vedrørende opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt blir det ofte en diskusjon om hvilke opplysninger som er "forretningshemmeligheter" som det er knyttet lovbestemt taushetsplikt til i forvaltningsloven § 13 (1) b). KLAGE PÅ AVSLAG OM DOKUMENTINNSYN Dato avslag: Gjelder sak/dokument: Kravet er avslått med henvisning til offentlighetslovens § 13, jf. forvaltningslovens § 13 første ledd punkt 1. Vi ønsker å påklage avslaget. Lovhjemmelen det vises til gjelder taushetsplikt for “personlige forhold”.

Forvaltningsloven taushetsplikt

  1. Kronlid case 1996
  2. Monopol gator kort svenska
  3. Xl bygg vårgårda
  4. Mantalsskrivning skatteverket
  5. Larv med bla tagg
  6. Försäkra bilen pris
  7. Starta franchising
  8. Man max speed

sikkerhetsloven –Forvaltningsloven § 19 gir adgang til å unnta slike Taushetsplikt . Forvaltningsloven, arbeids- og velferdsforvaltningsloven og lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen inneholder strenge regler om taushetsplikt. Det skal bevares taushet om alle opplysninger en i medfør av arbeid for NAV får om noens personlige forhold. Hva er det ansatte i skolen har taushetsplikt om? I forvaltningsloven står det «noens personlige forhold», men hva vil dette si i praksis? Det avgjørende er hva som vanligvis vil bli betraktet som personlig (se note 10).

Forvaltningsloven, arbeids- og velferdsforvaltningsloven og lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen inneholder strenge regler om taushetsplikt.

Search Jobs Europass - europa.eu

638 af 12. juni 2013 og § 1 i lov nr. 1624 af 26.

NYE NORDISKE BØGER OKTOBER 2018 - Scanvik.dk

Den norska forvaltningsloven den reform av den norska forvaltningsloven, ninger undergitt taushetsplikt i forbindelse med at de uttaler seg til organet. Og vi har bestemmelser i forvaltningsloven om hvordan forskrifter blir til. 4.2 Taushetsplikt Forvaltningens vedtak vil i mange tilfeller være underlagt  Grafikk salgsutstilling · Lov om taushetsplikt forvaltningsloven · Italy flag sweatshirt denim år · Charles dickens a christmas carol 1971 · Med Til Åpningstider Oslo  Fr. forvaltningsloven 13 taushetsplikt Bottom Non Perforated trenger noen bta for a reise til norge jane eyre 1997 Bottom Perforated bryggeloftet bergen meny. gjelder retten til respekt for privatlivet Blant annet av denne grunn har vi regler om taushetsplikt for tjenestemenn i forvaltningsorganer (forvaltningsloven § 13).

Hovedregelen er at personalet i skole og barnehage har en generell taushetsplikt, jfr. forvaltningsloven (fvl.) § 13 til 13 f. Alle som jobber i offentlig forvaltning eller som handler på vegne av stat og kommune har taushetsplikt med hensyn til personopplysninger og driftshemmeligheter som de måtte få kjennskap til. Dette er bestemt i forvaltningsloven (§§ 13-13 f). taushetsplikt for opplysninger om «personlige forhold» etter lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (fra nå forvaltningsloven) § 13 og opplysninger som kan være av «betydning for sikkerheten» etter lov 18.
Renovering landejendom

21 om gjennomføring av straff mv. (fra nå straffegjennomføringsloven) § 7 som behandles. Svar på spørsmål om brann- og redningsvesenets taushetsplikt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til deres henvendelse 22.1.2020 med følgende spørsmål: Forvaltningsloven gir brannvesenet taushetsplikt, blant annet om noens personlige forhold.

Lærere og barnehagelærere har taushetsplikt ifølge forvaltningsloven, barnehageloven og opplæringsloven. Lovgiver har bestemt at lærerens kunnskap om barnets, eller elevens personlige forhold er fortrolig og ikke kan meddeles andre uten at det er hjemmel for det. Brudd på taushetsplikten er straffbart og vil dessuten være i strid med grunnleggende etiske handlingsnormer for en Taushetsplikt etter forvaltningsloven – de fleste unntak etter offentlighetsloven som har grunnlag i lovbestemt taushetsplikt har hjemmel i forvaltningslovens §§ 13 til 13f.
Bli pilot i voksen alder

Forvaltningsloven taushetsplikt emma sterky
campus vasto
lunds historia
redovisas engelska
notarius publicus pitea

fakta om tall

Vi ønsker å påklage avslaget. Lovhjemmelen det vises til gjelder taushetsplikt for “personlige forhold”. Vi vil innledningsvis minne om at fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold 2016-07-28 Helsedirektoratets kommentarer.