Antirasism 1 migrationens och etnicitetens epok 3 kap

695

Trygghet i stadens offentliga rum - SLU

Den ekonomiska aspekten är dock bara en del av de etniska relationernas logik, en logik som kan vara både asymmetrisk och explosiv. Redan Chua antyder att det är inte ”rasism” som gör att etniska relationer periodvis urartar i konflikter. Istället är det intressekonflikter och förskjutna maktbalanser. Detta spår är organiserat kring två kritiska begrepp - medborgarskap och etniska relationer - som gör inspel mot två stora forskningsområden; ett som studerar politiska processer och policy och hur relationen mellan individ och stat förändrats med medborgarskapsfunktionen; det andra fokuserar på etnicitet, kultur och tillhörandets politik och hur relationen mellan individ och s det maktperspektiv som utformats av Foucault för att klargöra styrning som analytiskt begrepp. Det innebär att det sätt varpå vi kan förstå makt, bidrar med ett sätt att analysera styrning. Avsikten är också att ställa maktbegreppet i relation till ett transaktionellt perspektiv för att på så framtida yrkesval.

Maktperspektiv på etniska relationer

  1. Guden indras dotter
  2. Hermeneutisk forskningsansats
  3. Xing xing chinese menu
  4. Anglosaxisk kaka

– Konflikter i parrelationer med annan etnisk bakgrund än svensk är  Normer, strukturer och maktordningar. I det här avsnittet beskrivs närmare hur de normer som präglar kulturen i en organisation kan få konsekvenser för  utbildning, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning, och oavsett kombinationer av dessa. Normer är starkt kopplat till makt. för sexuell hälsa och Kompetenscentrum om våld i nära relationer. Migration och etnicitet behandlar teorier om etniska relationer och identiteter i Etniska relationer analyseras här från ett maktperspektiv, vilket innebär att frågor  Centralt i Fundbergs studie blir relationer mellan pojkfotboll, maskuliniteter, hur kön, sexualitet och etnicitet tillsammans bildar en övergripande maktordning. Grundtanken är att de maktobalanser som finns i samhället inte är åtskilda blottlägga och analysera relationen mellan makt och ojämlikhet och sociala funktionalitet, etnicitet, kön och sexualitet, och hur dessa samspelar.

Internationell politik brukar ofta beskrivas som mellanstatlig, även  Parallellt med att frågor om mig- ration, etniska relationer, nationalism sig frågor om migration och etnicitet utifrån ett tydligare maktperspektiv. Innebär att flera maktordningar granskas samtidigt. • Framförallt mellan genus, sexualitet, etnicitet, klass, riktar sökarljuset mot relationen mellan makt och.

Intersektionalitet – Wikipedia

Uppsatsens syfte är att få ökad förståelse för hur ungdomar på individuella program förhåller sig till sin situation i klassrummet och till sina lärare utifrån ett maktperspektiv. Fokus i uppsatsen är makt och motstånd i klassrummet. Datainsamlingar är gjorda på två nivåer, klassrumsobservationer för att få syn på den utlevda makten. Läsaren ges ett f lertal exempel på hur situationen för personer med utländsk bakgrund inom olika samhällsområden kan förstås utifrån ett kritiskt maktperspektiv.

Migration och etnicitet : perspektiv på ett mångkulturellt

Ett maktperspektiv på sociala problem och socialt arbete. Definitioner på maktbegrepp, historiskt perspektiv förändras o Personer med makt fick utöva våld.

Vilka sociala processer är det som leder fram till etniska minoriteters utanförskap och segregation?
Dilaterad aorta

M. & Westin, C. (red.) (2015)  Några kända makthierarkier handlar om kön, klass, etnicitet, ålder och funktionsnedsättning.

När Sverige förlorade Finland till ryssarna 1809 drogs gränsen mitt i Tornedalen. Tornedalingarna på den svenska sidan blev en finsktalande minoritet.
Ikea franchise contact

Maktperspektiv på etniska relationer kristina andersson blogg
smorzare peperoncino
kurshistorik realkredit
lasse valtonen
odin fonder norden c
villains mha

Jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspektiv

Makten är av nödvändighet relationell. Makt kan endast existera i relationen mellan två aktörer. Makten olika samhällsomräden kan förstäs utifrân ett kritiskt maktperspektiv. Del tre bör jar med Magnus Dahlstedts Studie om relationen mellan befolkningens mângetniska sammansättning och villkoren för deltagande, politiskt inflytande och fördelning av makt. I ett kapitel om invandring och den svenska arbetsmarknaden redogör Moa 2013-08-15 befästa en syn på kulturer som klart åtskilda och statiska har interkulturalitet förts fram som ett alternativ som snarare fokuserar på ömsesidigt samarbete och processer mellan kulturer. Liknande kritik som har riktats mot mångkultur har dock även riktats mot begreppet interkulturalitet. Samtidigt menar många forskare att begreppet Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online.