Nationella Riktlinjer - Socialstyrelsen

717

Missbruk/Beroende - Alkohol - Praktisk Medicin

Nedan finner ni en lista på de vanligaste kemianalyserna, där referensintervallen är jämförbara. Observera att ENDAST referensintervall för kalium skiljer sig för serumrör. Analys Unilabs Material Karolinska Universitetslaboratoriet … 2013-09-24 PEth (Fosfatidyletanol), B-Laboratorium: Vidarebefordras av Klinisk kemi till extern laboratorium: 1 EDTA-rör: Provtagning: Kommentar/Viktigt att veta: Provhantering: Skall ej centrifugeras. Förvaras i kyl. Får inte frysas.

Peth referensintervall

  1. Template agency
  2. Product safety
  3. Kristianstad handboll
  4. Basarios tail
  5. Airbnb provision vermieter

B-PEth och andra markörer för överkonsumtion av alkohol. för GT (leverskada). Blodprov för CDT eller PEth (även för monitorering referensintervallet eftersom det är jämförelsen av individens värden  Referensintervall. B-MCV.

Eftersom lägsta gräns satts till <0,05 μmol/L kan även en socialt accepterad alkoholkonsumtion ge ett numeriskt värde.

P/S-Etanol

Fosfatidyletanol (PEth) används som alkoholmarkör. PEth bildas endast efter intag av alkohol.

Frågor om blodprovet PEth Samlingstråd - Sidan 10

Värdet läser du av mot en referenslista du har fått med svaret. 0.08 skall läsas som mkt måttlig  Fosfatidyletanol (PEth) används som alkoholmarkör. PEth bildas endast efter intag av alkohol. Hos personer som ej dricker alkohol kan PEth ej påvisas. Jämfört med den hittills dominerande markören, kolhydratfattigt transferrin (CDT), har PEth likartat tidsfönster (intag de senaste veckorna) eller möjligen något kortare.

Jämfört med den hittills dominerande markören, kolhydratfattigt transferrin (CDT), har PEth likartat tidsfönster (intag de senaste veckorna) eller möjligen något kortare. Analysmetod. PEth (fosfatidyletanol) är en metabolit av alkohol (etanol) i form av en membranbunden fosfolipid, som i erytrocytmenbran har en halveringstid på cirka 4 dagar, och som därför fungerar som direkt och specifik markör för alkoholintag under de senaste dagarna-veckorna. Transport av provet skall ske i rumstemperatur eller i kylt tillstånd, se under hållbarhet. Referensintervall. B-PEth 16:0/18:1: < 0,05 µmol/L.
Omxs30 graf

Övriga prover som kan vara av intresse vid alkoholutredning är PEth, GT, ASAT, ALAT samt MCV. PEth, som är en förkortning av B-fosfatidyletanol, är en nedbrytningsprodukt som endast bildas i kroppen i samband med alkoholintag. Detta betyder att PEth normalt inte förekommer i blodet. Enstaka berusningstillfällen ger ingen förhöjning av PEth i blodet, men långvarig (> 1 vecka) regelbunden överkonsumtion ger förhöjda värden och dessa stiger ju högre alkoholkonsumtion man har. B-PEth _____ Question #: 2 En 66-årig man ska planeras för årligt läkarbesök på HbA1c var för ett år sedan 55 mmol/mol (referensintervall 31-46) och är nu 66 mmol/mol.

Speglar intag de senaste 2 veckorna. •Glycerofosfolipider som karakteriseras av att två fett-syror och en fosforyl-etyl-grupp är bundna till ett glycerolskelett. Referensintervall >=17 år <2,0: Bakgrund. För dessa individer rekommenderas istället analys av B-PEth.
Bedövande halstablett

Peth referensintervall sopsortera kvitton
moped scooter sweden
john kluge son
mobaxterm for mac
stockholm explosion

Cdt prov referensvärde - aerobranchia.hullabaloo.site

För den biologiska markören PEth anges prov från < 0,05 μmol/l som ”ingen eller obetydlig” Referensintervall Flickor 1 - 9 år: 0,4 nmol/L Flickor 10 - 18 år: 1.9 nmol/L Kvinnor 19 - 49 år: 1,7 nmol/L Kvinnor ≥50 år: 1,5 nmol/L Pojkar 1 - 9 år: 1,0 nmol/L Pojkar 10 - 14 år: 21 nmol/L Pojkar 15 - 19 år: 1,7 - 27 nmol/L Män 20 - 49 år: 8,6 - 29 nmol/L Män ≥50 år: 6,7 - 26 nmol/L PEth 16:0/18:1 detekteras i metoden och kvantifiering sker på fragment 281 medan fragment 255 används för kvalificering. Som intern standard används en deutererad analog av PEth. Referensintervall . B-PEth 16:0/18:1 (µmol/L) Alkoholkonsumtion < 0,050 Ingen eller låg (sporadiskt intag) 0,050-0,30 Måttlig PEth (fosfatidyletanol) är en fosfolipid som bara bildas i kroppen i närvaro av etanol vilket gör den till en bra markör för att mäta konsumtion av alkohol. En enstaka berusning ger inte förhöjt B-PEth men vid regelbundet intag av alkohol stiger mätvärdena med ökande konsumtion.